facebook1

سهامداران فیس بوک چه کسانی هستند؟

VN:F [1.9.11_1134]
امتیاز:
۲ رای

فیس بوک در آستانه سهامی عام شدن است. این مساله در حالی رخ می دهد که ارزش فیس بوک هر روز بیشتر می شود و نگه داشتن سهام فیس بوک منطقیتر از فروش آن است با این حال مارک زاکربرگ قصد سهامی عام کردن فیس بوک را دارد.

قسمت اعظم سهام فیس بوک در دست مارک زاکربرگ و کارمندان فیس بوک است و طبق پیش بینیها پس از عرضه سهام فیس بوک در بورس، قیمت سهام آن با سرعت افزایش خواهد یافت. در نتیجه این افزایش قیمت پس از عرضه اولیه سهام فیس بوک، مارک زاکربرگ و کارمندان فیس بوک پولدارتر می شوند. هیمن افزایش قیمت و پولدارتر شدن می تواند دلیل خوبی برای سهامی عام شدن فیس بوک باشد. حتی در حالت خوشبینانه ممکن است پس از سهامی عام شدن مارک زاکربرگ به ثروتمندترین فرد جهان تبدیل گردد.

در  پایین نموداری را آورده ایم که میزان سهام، سهامدارن فعلی فیس بوک را نشان می دهد.

 

Share

*
سایر نوشته های اقتصادی (20 از 23 مقاله)
photo1