Browsing all articles tagged with یورو
jurre-hermans

طرح کودک ۱۰ ساله برای نجات اقتصاد یونان!

کاندیدهای جایزه Wolfson Economics معرفی شدند. این جایزه به ارزش ۲۵۰ هزار پوند به بهترین طرح نجات اقتصادی یک یا چند کشور عضو یورو داده میشود. در بین طرح های ارائه شده، طرح یک کودک ۱۰ ساله تعجب کارشناسان را برانگیخته است که بحث و گفت و گوهای بسیاری را ایجاد کرده است.   

Share