Browsing all articles tagged with گیم
PC-game

پرفروش ترین بازیهای کامپیوتری تاریخ!

بازیهای ویدیویی همانند فیلمهای سینمایی به صنعتی پولساز تبدیل شده اند و هر روز به طرفداران آنها افزوده می شود. اما همه بازیهای عرضه شده موفق نیستند. برخی رکورد می شکنند و برخی هم سرمایه اولیه را باز نمی گردانند. در این نوشته قصد معرفی  15 بازی پرفوروشی را داریم که تا به حال عرضه شده اند.  

Share