Browsing all articles tagged with کشورها
money_1

بزرگترین اقتصاد های دنیا: ۱۹۹۰ در برابر ۲۰۱۱، پیش بینی ۲۰۵۰

طی ۲۰ سال گذشته، اقتصاد دنیا شاهد قدرت های نوظهور و مدعی است. اما هنوز هم ایالات متحده در صدر است. چین، روسیه و هند در رشد اقتصادی پیشتاز هستند. طی بیست سال گذشته، حجم اقتصاد چین از نقطه نظر تولید ناخالص داخلی (به معنای مجموع قیمت نهایی همه تولیدات داخل یک مرز) بیش از ده برابر شده است. هم اکنون چین پس از آمریکا با تولید ناخالص داخلی بیش از ۱۱ هزار میلیارد دلاری در جایگاه دوم جهان قرار گرفته است. روسیه و هند نیز وارد بازی بزرگان شده اند. برزیل نیز پیشرفت قابل توجهی داشته است.  

Share