Browsing all articles tagged with کارآفرین
entrepreneur

۱۰ ویژگی شخصیتی کارآفرینان موفق

این روزها واژه کارآفرینی و تاثیر آن بر رشد اقتصاد زیاد شنیده می شود. متفکران و مسئولان کشورهای مختلف سعی دارند تا با پرورش کارآفرینان شرایط را برای پیشرفت کشور خود آماده نمایند. آنچه ذهن بسیاری از شنوندگان را به خود مشغول نموده ، ویژگیهایی است که یک شخص باید داشته باشد تا بتواند به کارآفرین تبدیل شود. تاثیر زیاد کارآفرینی بر دنیای  دیجیتال سبب شد تا این مطلب را بنویسم که نتیجه تحقیقات، بایگرو، یکی از صاحب نظران کارآفرینی است. بایگرو مطالعاتی درباره کارآفرینان انجام داده است که نتایج این مطالعات حاکی از آن است که ۱۰ ویژگی زیر در اکثر کارآفرینان وجود دارد.  

Share