Browsing all articles tagged with پرواز
f35_first_flight_official-thumb

قدمی به تنها مدرسه آموزش پرواز با جنگنده F-35 بگذارید

چندی پیش برایتان مقاله ای برای آشنایی مختصری با جنگنده افسانه ای  F-35 آماده کرده بودیم. اما جالب است بدانید در سراسر دنیا تنها یک مدرسه آموزشی برای پرواز با این جنگنده وجود دارد و لزوما هم مشخص است در کدام کشور قرار دارد. با ما همراه شوید تا قدم به تنها مدرسه آموزشی پرواز با این جنگنده بگذاریم.  

Share