Browsing all articles tagged with وین فون سون
94448-450x-w_1

رونمایی از بزرگترین وین فون سون دنیا

روز گذشته بزرگترین گوشی وین فون سون دنیا در میدان هرالد شهر نیویورک رونمایی شد. این گوشی وین فون سون ۵۵ فوت (در حدود ۱۶٫۷ متر) ارتفاع دارد و توسط اتاق کنترل محتویات ویدیویی را نمایش می دهد.      

Share