Browsing all articles tagged with شغل
on-the-job-training-19

مهمترین نقاط رزومه شما!

حتما تا به حال دنبال شغل بوده اید و یا حداقل میدانید اولین کار برای یافتن یک شغل نوشتن یک رزومه خوب است. با اینکه قبل از مصاحبه کسی نمیداند آیا برای شغل مورد نظر استخدام خواهد شد یا خیر، اما طبق بررسی های جالبی که theladders انجام داده است، نقاط بسیار مهم رزومه شما که استخدام کننده تمرکز بیشتری روی آنها دارد آشکار شده است.   

Share