Browsing all articles tagged with شرکت
mcdonalds-process-s300x288

حقایق شگفت انگیزی از شرکت MacDonalds

  شاید این پست خیلی مربوط به صنعت دیجیتال نباشد، اما خواندن آن خالی از لطف نیست. وقتی در سال ۱۹۹۲ پروفسور Benjamin Barber واژه "MacWorld" را ابداع و مطرح کرد، تنها ۱۲۷۰۰ فروشگاه مک دونالد وجود داشت، اما اکنون تعداد آن فراتر از ۳۳۰۰۰ شده است! توسعه مک دونالد طی ۶۱ ال گذشته بیشتر شبیه یک داستان افسانه ای است تا واقعیت، چرا که این شرکت هم اکنون از نقطه نظر اقتصادی از برخی کشورها نیز بزرگتر شده است.  

Share