Browsing all articles tagged with رشد
europe

۲۰ کمپانی تک با بیشترین رشد در اروپا

اغلب شرکتهای فعال در زمینه تکنولوژی که ما می شناسیم آمریکایی هستند و برخی نیز که بیشتر در زمینه تولید فعال هستند در شرق آسیا فعالیت می کنند. اما اروپا هم چندان بیکار نیست. اگرچه شرکتهای اروپایی چندان معروف نیستند اما در تلاش برای پیشرفت و رسیدن به رقبا می باشند. در این مطلب قصد معرفی ۲۰ کمپانی اروپایی را داریم که در زمینه تکنولوژی فعال بوده و در پنج سال اخیر بیشترین رشد را داشته اند. جالب آنکه پر رشدترین شرکت درکشور ترکیه فعال است که می تواند الگوی خوبی برای شرکتهای ایرانی محسوب گردد.    

Share