Browsing all articles tagged with توییتر
ibm-scientist-rick-lawrence

یافته های جالب محققان آی بی ام در مورد توییتر

تعدادی از محققان آی بی ام روزها وقت خود را صرف تحقیق در مورد توییتر می نماییند تا با بررسی و تحلیل رفتار کاربران توییتر بتوانند سیستمهایی طراحی کنند که از کامپیوترهای امروزی هوشمندتر باشند. اگرچه این تحقیقات نتایج مفید زیادی برای شرکت آی بی ام داشته است و در آینده از نتایج این تحقیقات در ساخته هایشان استفاده خواهند نمود، اما برخی از نتایج بدست آمده در این تحقیق به نوعی جالب و سرگرم کننده است که در ادامه آورده شده است.

Share