Browsing all articles tagged with تلفن همراه
Cell-phone-radiation-Counteraction

پشنهاداتی برای کاستن از مضرات تلفن همراه

تلفن های همراه با مزایایی که دارند این روزها کاربرد گسترده ای یافته اند و عده کثیری از کاربران از آنها استفاده می نمایند. علاوه بر مزایای زیادی که تلفنهای همراه دارند و زندگی ما را ساده تر نموده اند، مضراتی هم دارند که اگر کاربران نکات بهداشتی را در رابطه با تلفن همراه رعایت نکنند بعدها با مشکلات جبران ناپذیری از جمله سرطان روبه رو خواهند شد. پس بهتر است هم اکنون استفاده صحیح از تلفن همراه را یاد بگیریم. در ادامه ۹ نکته تاثیر گذار را ذکر خواهیم نمود.

Share