Browsing all articles tagged with تبلیغات
microsoft-1978

خنده دارترین آگهی های قدیمی مایکروسافت

با مرور کردن آلبومها می توان در مدتی کوتاه تغییرات را احساس کرد. امروز قصد داریم تا تعدادی از آگهی های مایکروسافت را مرور کنیم تا تفاوت و پیشرفت تکنولوژیها را بهتر به یاد آوریم. مایکروسافت در سال ۱۹۷۵ توسط بیل گیتس و پل آلن تاسیس شد و در کمتر از یک دهه تمام کامپیوترهای IBM از سیسمتم عامل داس مایکروسافت استفاده می کردند و تقریبا مایکروسافت در مسیری که می خواست قرار گرفته بود. کم کم سیستم عامل مایکروسافت پیشرفته تر شد و تعداد بیشماری نرم افزار برایش ایجاد گردید.

Share