Browsing all articles tagged with بیل گیتس
bill-gates

نامه ای که تا لحظه مرگ کنار تخت استیو جابز بود

بیل گیتس قبل از مرگ استیو جابز، نامه ای به استیو نوشته بود که تا لحظه مرگ در کنار تخت استیو جابز ماند. احتمالا این نامه مفهوم خاصی برای استیو جابز داشته است که وی تا پایان عمر آن را در کنار خود نگه داشته است. بیل گیتس اطلاعات زیادی در مورد نامه نداده است اما گفته است “به استیو گفتم، باید احساس خیلی خوبی نسبت به کمپانی که ایجاد کرده است داشته باشد.من در مورد فرزندانش صحبت کردم.”  بیل گیتس می گوید این نامه ای صلح جویانه نبوده است زیرا ما هیچ وقت در جنگ نبودیم و فقط رقابتی سالم و سازنده داشتیم. 

Share