Browsing all articles tagged with بویینگ
images

گشتی در کارخانه Boeing 787

۷۸۷ Dreamliner محصولی از بویینگ است که در سال ۲۰۰۳ معرفی شد. این هواپیما از چندین جهت توجه زیادی را به خود جلب کرد، اول آنکه اولین هواپیمای کامپوزیتی دنیاست. و مهمتر آنکه بر خلاف شیوه سنتی کارخانه های هواپیما سازی، خط تولید 787 Dreamliner کمی متفاوت است.   

Share