Browsing all articles tagged with برند
brand

بهترین برندهای سال ۲۰۱۳

هر ساله چند موسسه مختلف به بررسی و قیمت گذاری برند شرکتها می پردازند. در این بررسی فقط برند قیمت گذاری می شود و ارزش دفتری شرکت نقشی در ارزش برند ندارد.

Share
globe_and_money

خیال خام انتخاب!؟

با نموداری در reddit.com برخورد کردیم که نشان میدهد اکثر محصولاتی که میخریم، و اکثر برندهای معروف دنیا، در اصل به ۱۰ شرکت مرکزی و مادر باز میگردند! آن را نمودار The Illusion of Choice یا خیال خام انتخاب نام گذاری کرده اند!  

Share