Browsing all articles tagged with اینترنت
images

چین واژه Ferrari را در اینترنت سانسور کرد!

حبرهای رسیده حاکی از آن است که دولت چین واژه Ferrari را از سطح اینترنت سانسور کرده است.    

Share
globe-world

چند وب سایت وجود دارد؟

شاید سوال شما نیز باشد! ولی اینکه بتوانید حدس بزنید چند وب سایت وجود دارد، به نظر کمی سخت است.  

Share
595100

تحقیقات: اکثر جوانان در اینترنت هیچ هدفی ندارند!

کاربران بی هدف آنلاین در اینترنت روز به روز در حال افزایش است و جالب است که طبق تحقیقات موسسه Pew Research حدود ۵۳% امریکایی های بین ۱۸-۲۹ سال تنها برای وقت گذرانی و تلف کردن وقت از اینترنت استفاده میکنند! این بررسی که در مرکز تحقیقاتی پروژه Internet & American Life این موسسه صورت گرفته است نشان میدهد بزرگسالان بیشتر به هدف وقت گذرانی و انحراف از اوضاع و احوال کنونی از اینترنت استفاده میکنند و جالب تر آنکه ۸۱%  گروه مذکور (۱۸-۲۹ سال) اعتراف کرده اند حداقل یک بار به این هدف از اینترنت استفاده کرده اند! این رقم ۵۳% از سال ۲۰۰۰ حدود ۴ برابر شده است!    

Share
domain-name

گران ترین دامنه های تاریخ!

دامنه (آدرس وب سایت های اینترنتی) میتواند از ۲-۳ هزار تومان تا ده ها میلیارد تومان ارزش داشته باشد. در این پست گرانترین قیمت پرداخت شده برای دامنه های موجود را ذکر کرده ایم که البته بیشتر آنها نیز طبق انتظار، مربوط به صنعت پورنو و گیم آنلاین و فروشگاه هستند! چندصنعتی که در بستر اینترنت درآمد زایی بسیاری دارد.    

Share