Browsing all articles tagged with امنیت
LCS

آشنایی با کشتی رزمی ساحلی LCS

کشتی رزمی ساحلی (Littoral Combat Ship) یا به صورت مخفف LCS یکی از جدیدترین ساخته های کمپانی مشهور لاکهید مارتین می باشد. این کشتی برای مبارزه با تهدیدات ساحلی طراحی شده است و از قابلیت مانور بالایی برخوردار می باشد. از مهمترین ویژگیهای LCS انعطاف پذیری در انجام عملیات و امکان تغییر سریع برنامه و اهداف عملیاتی می باشد. این کشتی برای مبارزه در نزدیکی ساحل طراحی شده است و قابلیت مبارزه با زیردریایی ها را نیز دارا می باشد.  

Share