Browsing all articles tagged with امریکا
oil-man

سفر به شهری که خبری از زنان در آن نیست!

  شهری در داکوتای شمالی به نام Williston که سرشار از منابع نفتی است. بیش از ۳۰ هزار مرد از سراسر ایالات متحده در این شهر برای کار جمع شده اند. جایی که تقریبا خبری از زنان، مجری قانون و نیروهای انتظامی نیست. نسبت زنان به مردان بیش از ۱ به ۸۰ است! اخبار تجاوز به مردان زیاد به گوش میخورد! تا جایی که معدود زنانی که در این شهر برای کار آمده اند، مجوز حمل اسلحه به صورت مخفی دارند و حواسشان باید شش دانگ جمع باشد!

Share
10-mars

بزرگترین و ثروتمندترین خانواده های تجاری در امریکا

در این روزهایی که سر و صداهای بسیاری در سراسر دنیا علیه ثروت اندوزی و شرکت های بزرگ بر پا شده است، بد نیست در مورد آنها اطلاعات کمی نیز کسب کنیم. در این پست بزرگترین خانواده های تجاری در امریکا به ترتیب معرفی شده اند.  

Share