Browsing all articles tagged with استیو جابز
stive-jobs

آخرین هدیه جابز به همکارانش

استیوجابز موسس و مدیرعامل شرکت اپل که چند ماه پیش از دنیا رفت را همه میشناسیم. او قبل از مرگش اقدامی در شرکت اپل انجام داد که همگی آن را به عنوان آخرین هدیه وی به هم کارانش میدانند.  

Share
jobs1984

پرونده FBI مبتنی بر معتاد بودن استیو جابز!

استیو جابز را تقریبا همه میشناسند. فردی که از موثرترین و مهمترین افراد دنیا تکنولوژی بود به طوری که میتوان خبر فوت وی را از مهمترین اتفاقات سال ۲۰۱۱ دانست. اکنون پس از چندین ماه از فوت وی، FBI اسنادی از تحقیقات میدانی از این فرد منتشر کرده است که در سایت FBI نیز موجود است. از مهمترین موضوعاتی که در این اسناد به آنها اشاره شده است، اعتیاد وی به مواد مخدر، و قابلیت تحریف واقعیت توسط او برای رسیدن به اهداف خود است. همچنین در این گزارش آمده است او از طرفداران گروه های شورشی علیه شرکت های بزرگ بوده است! بسیاری از اطرافیان وی به این موضوع اذعان داشته اند که استیو

Share
bill-gates

نامه ای که تا لحظه مرگ کنار تخت استیو جابز بود

بیل گیتس قبل از مرگ استیو جابز، نامه ای به استیو نوشته بود که تا لحظه مرگ در کنار تخت استیو جابز ماند. احتمالا این نامه مفهوم خاصی برای استیو جابز داشته است که وی تا پایان عمر آن را در کنار خود نگه داشته است. بیل گیتس اطلاعات زیادی در مورد نامه نداده است اما گفته است “به استیو گفتم، باید احساس خیلی خوبی نسبت به کمپانی که ایجاد کرده است داشته باشد.من در مورد فرزندانش صحبت کردم.”  بیل گیتس می گوید این نامه ای صلح جویانه نبوده است زیرا ما هیچ وقت در جنگ نبودیم و فقط رقابتی سالم و سازنده داشتیم. 

Share