domain-name

گران ترین دامنه های تاریخ!

VN:F [1.9.11_1134]
امتیاز:
۴ رای

دامنه (آدرس وب سایت های اینترنتی) میتواند از ۲-۳ هزار تومان تا ده ها میلیارد تومان ارزش داشته باشد. در این پست گرانترین قیمت پرداخت شده برای دامنه های موجود را ذکر کرده ایم که البته بیشتر آنها نیز طبق انتظار، مربوط به صنعت پورنو و گیم آنلاین و فروشگاه هستند! چندصنعتی که در بستر اینترنت درآمد زایی بسیاری دارد.

 

 

 

البته قابل ذکر است، اینکه دامنه ای گران باشد، به معنای پربازدید بودن آن نیست! برخی از آنها در تولید محتوا حرفی برای گفتن ندارند و شاید بازدید کننده شان هم از یک وبلاگ ساده کمتر باشد. شاید کمتر از چند نفر در روز! قابل ذکر است در این لیست نام دامنه هایی که شرکت قانونی و معروفی هستند، آورده نشده است چرا که آنها فراتر از یک وب سایت هستند. 

 

 

 

 

 

Cameras.com

قیمت: ۱٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۶

 

 

Russia.com

قیمت: ۱٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 
 

Tandberg.com

قیمت: ۱٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۷

 
 

Ticket.com

قیمت: ۱٫۵۲۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 

 

DataRecovery.com

قیمت: ۱٫۶۵۹ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 
 

Auction.com

قیمت: ۱٫۷ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 

 

Dating.com

قیمت: ۱٫۷۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۱۰

 

 

Fly.com

قیمت: ۱٫۷۶ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 

 

Seniors.com

قیمت: ۱٫۸ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۷

 

 

Computer.com

قیمت: ۲٫۱ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۷

 

 

CreditCards.com

قیمت: ۲٫۷۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۴

 

 

Shopping.de

قیمت: ۲٫۸۵۸ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۸

 

 

 Candy.com

قیمت: ۳ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۶

 

 

Vodka.com

قیمت: ۳ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 

 

Clothes.com

قیمت:۴٫۹ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۸

 

 

Toys.com

قیمت:۵٫۱ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۹

 

 

Slots.com

قیمت:۵٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۱۰

 
 
 

 Diamond.com

قیمت:۷٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۶

 

 

Porn.com

قیمت:۹٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۷

 

 

Fund.com

قیمت:۱۰ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۰۸

 

 

Sex.com

قیمت:۱۳ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۲۰۱۰

 

 

Business.com

قیمت:۷٫۵ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۱۹۹۹

 

 

Wine.com

قیمت:۳ میلیون دلار، فروخته شده در سال ۱۹۹۹

 
 

 

 

Share

*
سایر نوشته های اینترنت (14 از 16 مقاله)
swordfish-hacking