Browsing all articles in هنری
jerusalem

تصاویری فوق العاده از قلمرو بهشت در ۱۲۰ سال گذشته

در آن زمان امپراطوری عثمانی (ترکیه کنونی) کنترل فلسطین، اسراییل و لبنان و دیگر کشورهای آن منطقه را بر عهده داشت. با تماشای این عکس ها به این مهم پی خواهید برد چرا این قسمت از دنیا را فرمانروایی خدا یا بهشت میدانند! در اینجا تصاویر بسیار جالب و دیدنی مشاهده میکنید که از سالهای ۱۸۹۰-۱۹۰۰ آن منطقه خصوصا فلسطین (یا اسراییل) حکایت دارد.   اگر از اینترنت کم سرعت بهره میجویید، کمی تامل فرمایید تا عکس ها باز شوند.    

Share
stanley-kubrick

استنلی کوبریک و هنر عکاسی

کارگردان معروف فیلمهای پرتقال کوکی، چشمان نیمه بسته، اودیسه فضایی و غلاف تمام فلزی را همه میشناسند. استنلی کوبریک جز معدود کارگردان هایی بود که در فیلم هایش مفاهیم فلسفی را به رشته هنر در می آورد.  

Share