europe

۲۰ کمپانی تک با بیشترین رشد در اروپا

VN:F [1.9.11_1134]
امتیاز:
۱ رای

اغلب شرکتهای فعال در زمینه تکنولوژی که ما می شناسیم آمریکایی هستند و برخی نیز که بیشتر در زمینه تولید فعال هستند در شرق آسیا فعالیت می کنند. اما اروپا هم چندان بیکار نیست. اگرچه شرکتهای اروپایی چندان معروف نیستند اما در تلاش برای پیشرفت و رسیدن به رقبا می باشند. در این مطلب قصد معرفی ۲۰ کمپانی اروپایی را داریم که در زمینه تکنولوژی فعال بوده و در پنج سال اخیر بیشترین رشد را داشته اند. جالب آنکه پر رشدترین شرکت درکشور ترکیه فعال است که می تواند الگوی خوبی برای شرکتهای ایرانی محسوب گردد.

 

 

1- Logic Bilisim

کشور: ترکیه

زمینه فعالیت: اینترنت۲۸۶۱۷ درصد

پیشرفت در ۵ سال گذشته: 

 

2- Fixnetix

کشور: انگلستان

زمینه فعالیت: کامپیوتر/لوازم جانبی

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۲۴۵۵۷ درصد

 

3- LeadPoint UK

کشور: انگلستان

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۲۱۸۰۱ درصد

 

4- GPEG International Ltd

کشور: انگلستان

زمینه فعالیت: نیمه رسانا/ الکترونیک

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۱۷۷۱۶ درصد

 

5- PKR

کشور: اینترنت

زمینه فعالیت: انگلستان

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۹۳۱۴ درصد

 

6- RatedPeople.com

کشور: انگلستان

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۸۱۴۴ درصد

 

7- Populis Ireland Limited

کشور: ایرلند

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۷۹۸۲ درصد

 

8- sacion GmbH

کشور: آلمان

زمینه فعالیت: شبکه/ مخابرات

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۷۸۵۰ درصد

 

9- Elkotek

کشور: ترکیه

زمینه فعالیت: شبکه/ مخابرات

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۷۰۹۳ درصد

 

10- Software Asset Management Ireland

کشور: ایرلند

زمینه فعالیت: نرم افزار

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۶۸۹۹ درصد

 

11- ER-Telecom

کشور: روسیه

زمینه فعالیت: شبکه/ مخابرات

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۶۸۵۸ درصد

 

12- Vola.ro Student Adventure SRL

کشور: رمانی

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۶۲۱۹ درصد

 

13- Eniram Oy

کشور: فنلاند

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۶۲۰۹ درصد

 

14- LiveSport s.r.o

کشور: جمهوری چک

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۵۸۲۰ درصد

 

15- Keybroker AB

کشور: سوئد

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۵۶۶۷ درصد

 

16- Medialine EuroTrade AG

کشور: آلمان

زمینه فعالیت: شبکه/ مخابرات

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۵۶۲۷ درصد

 

17- Kebony ASA

کشور: نروژ

زمینه فعالیت: تکنولوژیهای سبز

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۵۵۴۸ درصد

 

18- SLM Finland Oy

کشور: فنلاند

زمینه فعالیت: اینترنت

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۵۱۴۶ درصد

 

19- BioAlliance Pharma

کشور: فرانسه

زمینه فعالیت: دارو/ تجهیزات پزشکی

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۴۸۰۰ درصد

 

20- Nujira

کشور: انگلستان

زمینه فعالیت: تکنولوژیهای سبز

پیشرفت در ۵ سال گذشته: ۴۴۸۷ درصد

Share

*
سایر نوشته های اینترنت, شرکتها (29 از 37 مقاله)
domain-name