mark-zuckerberg-world-in-hands (1)

بزرگترین تحقیق علمی بر اساس فیس بوک

VN:F [1.9.11_1134]
امتیاز:
۴ رای

فیس بوک را نباید به عنوان یک شرکت و حتی یک شبکه اجتماعی اینترنتی صرف در نظر گرفت. داشتن بیش از ۸۰۰ میلیون کاربر فعال، نشان دهنده یک فضای فوق العاده برای بررسی و تحلیل رفتار های انسانها و ساختار اجتماعی جوامع مختلف است. اخیرا در دانشگاه Università degli Studi di Milano با استفاده از داده های فیس بوک و همکاری این شرکت، یک بررسی کامل و تحقیقاتی راجع به "درجه دوری" (degrees of separation) افراد دنیا انجام شده است که نتایج جالب به همراه داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

درجه دوری به معنای میزان (درجه) فاصله هر فرد برای آشنایی با فرد دیگری است. به عنوان مثال فرد A در ایران با فرد B در اندونزی میتواند ۶ درجه جدایی فاصله داشته باشد و این به معنای آشنایی فرد A با B به فاصله ۶ قدم یا ۶ نفر دیگر میباشد. یعنی ۶ نفر بین این دو فاصله است. طبق تحقیقات صورت گرفته به صورت داده های دستی، اکنون درجه جدایی بین افراد دنیا ۶ میباشد و این در حالی است که تحقیق صورت گرفته در مابین ۸۰۰ میلیون عضو فعال فیس بوک این درجه را ۴ نشان میدهد! در این گزارش که به نام "The Anatomy Of Facebook" در این وب سایت منتشر شده است ذکر شده: " درجه جدایی بین ۹۹% از کاربران ۵ بوده و این در حالی است که درجه جدایی بین ۹۲% از کاربران تنها ۴ میباشد." این تحقیق بزرگترین تحقیق صورت گرفته با داده های شبکه های اجتماعی است. 

نکته بسیار جالب این تحقیق، عملکرد موفق فیس بوک به عنوان کاهنده درجه دوری بین مردم بوده است. در حالی که در سال ۲۰۰۸ درجه دوری بین اعضای فیس بوک حدود ۵ بوده که اکنون به حدود ۴ کاهش یافته است. قابل ذکر است در آن زمان فیس بوک حدود ۱۰۰-۱۵۰ میلیون کاربر بیشتر نداشت. این پیشرفت را میتوان موفقیت فیس بوک در نزدیک تر کردن افراد دنیا به یکدگیر عنوان کرد.

Share

*
سایر نوشته های شرکتها (22 از 25 مقاله)
94448-450x-w_1